آیا HTML5 باعث نابودی کامل ویژگی های مورد علاقه Flash و Silverlight خواهد شد؟

احتمالاً همینطور است. قابلیت های محتوایی غنی HTML5 این امکان را به توسعه دهندگان وب میدهد تا ایجاد وبسایتی را در دستور کار خود قرار دهند که بتواند آن را در هر مرورگر وب سازگار با HTML5 صرف نظر از توان پردازش دستگاه نمایش دهنده محتویات مشاهده کرد.
برنامه های کاربردی نظیر Flash و Silverlight (www.silverlight.net) تشنه پردازنده هستند و باید برای هر پلتفرم کامپیوتری که در آن اجرا میشوند مجدداً کد نویسی شوند، با این فرض که چنین تبدیلی شدنی است (به عنوان مثال، ممکن است تلفن همراه فاقد توان پردازش برای اجرای Flash باشد). HTML5 درصدد کاهش یا رفع این مشکلات و ناکارآمدی ها است که پس از عرضه آن، توسعه دهندگان وب لازم نیست در مورد کدنویسی محتویات غنی در Flash، Silverlight و هر چیز دیگری که در HTML5 نوشته می شوند، دغدغهای داشته باشند، لذا نمایش وبسایت از طریق تمام مرورگرهای سازگار با HTML5 تضمین خواهد شد. با این حال، بسیاری از این استانداردها (به خصوص استانداردهای Flash) بخش ثبت شده وب تلقی شده و بعید است که به طور کامل محو شوند.

پاسخ دهید