html5 چیست؟ معرفی و بررسی html5

 احتمالاً از فهمیدن این موضوع چندان تعجب نخواهید کرد که HTML5 در اصل دنباله HTML4 محسوب می شود، هر چند نسبت به آن کامل تر و غنی تر به نظر می رسد. HTML5 به عنوان جانشین HTML4 به منزله تکامل مهم بعدی در زمینه HTML است که ستون اصلی وب قلمداد می شود. HTML چارچوب را برای نمایش محتویات در مرورگر فراهم می کند و تمام سایتهای موجود در وب به طرق مختلف از آن استفاده می کنند.
چرا به نگارش جدیدی از HTML نیاز داریم؟
مشخصه آخرین نگارش (HTML 4.01) بیش از یک دهه قبل نهایی شد. در عین حال، این مشخصه خود در طی چند سال شکل گرفت. بنابراین، به رغم زندگی در سال ۲۰۱۳، هر وبسایت تا حدی به استانداردهای کدنویسی که منشأ آنها به نیمه دهه ۹۰ باز می گردد متکی هستند.

پاسخ دهید